Стратеги төлөвлөлтийн тест

Стратеги төлөвлөлтийн тест 1. Дараах хариултуудаас аль нь стратеги төлөвлөлтийг тодорхойлж байна вэ? Бүх хариулт Байгууллагыг бүхэлд нь хамардаг Стратеги сэтгэлгээнд суурилсан Байгууллагын зорилго, тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлдог 2. Дараах хариултуудаас аль нь стратеги төлөвлөлтийн ашиг тус БИШ вэ? Бүтээлч удирдлагын хэрэгцээ шаардлагыг орлуулж чадна Зардлыг бууруулж чадна Бүтээмжийг нэмэгдүүлж чадна Read more…

Та стратеги сэтгэлгээнд сайн уу?

Та стратеги сэтгэлгээнд сайн уу? 1. Би байгууллагынхаа давуу тал, сул тал, боломж, аюулыг тодорхойлон, дүн шинжилгээ хийх чадвартай. Санал бүрэн нийлж байна Санал нийлж байна Санал нийлнэ эсхүл нийлэхгүй аль нь ч биш Санал нийлэхгүй байна Санал огт нийлэхгүй байна 2. Би байгууллагынхаа зорилгод хүрэхийн тулд шинэлэгээр сэтгэж, шинэ Read more…