“Үйлчлүүлэгчдийнхээ хэрэгцээ, онцлогт тохирсон шийдлүүдийг хүргэх, тухайн салбарын шилдэг туршлагыг санал болгох, гүйцэтгэлийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд нь туслах, чиглүүлэх, түүнчлэн үйлчлүүлэгчийг чадавхижуулах, цаашид амжилттай оршин тогтнох чадавхийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр болох нь бидний зөвлөх үйлчилгээний зорилго, үр дүн юм.”

Өү Ар Ди Би Консалтинг ХХК

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРЛҮҮД

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвлөх багийн оролцооны хэлбэр нь хамтран боловсруулах түвшинд явагдана.

КОУЧИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Зөвлөх багийн оролцооны хэлбэр нь зөвлөн чиглүүлэх түвшинд явагдана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ АЛХАМУУД

 • АЛХАМ 1. Анкет

  Үйлчилгээ авахыг хүсэгч нь ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮСЭХ анкетыг бөглөнө.

 • АЛХАМ 2. Уулзалт

  Зөвлөх үйлчилгээний хэрэгцээг тодорхойлох уулзалт/ууд/ыг хийнэ.

 • АЛХАМ 3. Зөвлөх үйлчилгээний санал

  Үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээнд суурилан зөвлөх үйлчилгээний саналыг боловсруулна.

 • АЛХАМ 4. Гэрээ

  Зөвлөх үйлчилгээний саналыг хамтран эцэслэн, талууд гэрээ байгуулна.

 • АЛХАМ 5. Гүйцэтгэл

  Гэрээнд тусгагдсан ажил, үйлчилгээг үзүүлнэ.

ФОТО ГАЛЛЕРЕЙ