Үйлчилгээ

Өү Ар Ди Би Консалтинг ХХК-н зөвлөхүүд нь дараах үндсэн гурван /3/ чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүнд:

1. СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (Strategic Planning): Бизнесийн дотоод, гадаад орчны дүн шинжилгээг гүйцэтгэн, потенциаль, онцлог, чадавхи, боломж дээр нь суурилан стратеги төлөвлөгөө боловсруулна. (KEYWORDS: Business Analysis, Strategy, Action Plan)

2. МАРКЕТИНГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (Marketing Planning): Компанийн стратегид суурилсан маркетингийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулна. (KEYWORDS: Segmentation, Branding, Pricing)

3. СТРАТЕГИЙН МЕНЕЖМЕНТ (Strategic Management): Стратеги төлөвлөлтийн гүйцэтгэл болон ерөнхий менежментийн зөвлөгөө, чиглүүлэг өгнө. (KEYWORDS: Management, Implementation, Coaching)

Санхүү, маркетинг, хүний нөөц зэрэг компанийн бүх нэгж хэсгүүдийг уялдаа холбоотой төлөвлөн, хүрэхийг хүсч буй төсөөлөл, зорилго, зорилтдоо хүрэх алхамаа тодорхойлохыг СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТ гэнэ.

Манай блог, сошиал медиа сайтуудаар зочлон, Стратеги, Маркетинг, Менежменттэй холбоотой нийтлэлүүдийг уншихыг урьж байна.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ АЛХАМУУД

АЛХАМ 1: Зөвлөх үйлчилгээ хүсч буй компани нь бидэнтэй имэйл эсхүл утсаар холбогдон цаг товлоно. ЖИЧ: Компанийн вебсайт хаяг, нийгмийн сүлжээ зэрэг байгууллагын талаар ойлголт авах сувгийг тодорхойлон бичихийг зөвлөж байна.

АЛХАМ 2: Зөвлөх үйлчилгээний хэрэгцээ, хүлээлтийг тодорхойлсон уулзалтыг зөвлөх баг болон үйлчилгээ хүсч буй байгууллагын удирдлага хийнэ. ЖИЧ: Энэ уулзалтын үеэр хийгдэж байсан төлөвлөгөө болон компанийн талаар бусад нэмэлт мэдээллийг бэлдсэн байвал илүү үр дүнтэй байна.

АЛХАМ 3: Зөвлөх үйлчилгээ авахыг хүссэн компанид “Зөвлөх үйлчилгээний санал“-г боловсруулан, танилцуулж, талуудын нэгдсэн хүлээлт, үр дүнг тохиролцож, тухайн саналыг эцэслэнэ. ЖИЧ: Компанийн цар хүрээ, бэлэн дата мэдээлэл, багийн чадвар зэргээс шалтгаалан зөвлөх үйлчилгээний үнэлгээ хэлбэлздэг. Иймд, зөвлөх үйлчилгээний үнэлгээг тогтооход Алхам 1, Алхам 2 зайлшгүй шаардлагатай болохыг анхаарна уу.