Манай баг нь Бизнесийн удирдлага, Маркетинг, Судалгаа, Дата анализ, Санхүү, Нягтлан бодох бүртгэл, Хөрөнгийн зах зээл чиглэлээр мэргэшсэн зөвлөхүүдээс бүрддэг ба зөвлөхүүд маань тухайн мэргэшсэн чиглэлээрээ 15-с дээш жил ажилласан туршлагатай.

ЗӨВЛӨХ БАГ

Р. ОЮУН
Стратеги, Маркетинг
С. УЯНГА
Data Science, Судалгаа
Б. АЛТАН-ЭРДЭНЭ
НББ, Санхүү
Д. БАТ-ЭРДЭНЭ
Хөрөнгийн зах зээл, IT

СТРАТЕГИ ЧИГЛЭЛ

АЛСЫН ХАРАА

Бид үйлчлүүлэгчиддээ үнэ цэнийг хүргэсэн, Монгол улсын менежментийн зөвлөхийн салбарын хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулсан, шилэгдмэл, манайлал бүхий Стратегийн зөвлөхүүд байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Бид гоц чадвар, шинэлэг шийдэл, өндөр ёс зүйг эрхэмлэснээр чанартай бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлнэ. Мөн, ажилтан ажиллагсдынхаа дуртай ажлын байр, орчин нь байж, бүх оролцогч талууддаа үр ашгийг хүртэхүйц санхүүгийн тогтвортой, чадавхитай компани байна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Бидний үнэт зүйлс ХҮН:

  • ХҮНДЭТГЭЛТЭЙ: Бид өөрсдийн болон бусдын өөр байдал, онцлогийг хүндэтгэн үзэж, хүн бүртэй хамгийн дээд хүндэтгэл, харилцан ойлголцолтойгоор харьцана.
  • ҮНЭНЧ ШУДАРГА: Бид үнэнч шударга, итгэл даасан, эрх тэгш байх ёс зүйн зарчмуудаа харилцаа бүрдээ мөрдөнө.
  • НАЙДВАРТАЙ: Бид хэлсэн үг, үйл хөдлөлдөө эзэн байж, өөрсдийн чадахгүй зүйл дээрээ ч үнэн, бодитоор хандана.

ТҮҮХЭН ҮЙЛ ЯВДАЛ

Компанийн сууриа тавив

04/2009

ORCIS LLC-р АНУ-д бүртгүүлэв

01/2010

ORDB Consulting LLC-р МУ-д бүртгүүлэв

08/2013

ЕСБХБ-ны эрхийг хангав

01/2014

МҮХАҮТ-тай хамтрав

02/2015

ММЗХХ ТББ-г байгуулав

01/2020

ЕСБХБ We-Fi-тай хамтрав

05/2020

ЕСБХБ Фрайнчайзинг эрхийг хангав

12/2022

ТАНИЛЦУУЛГА ВИДЕО