“Амьдралынхаа туршид суралцахад өөрийгөө зориул. Таньд буй хамгийн үнэ цэнэтэй хөрөнгө бол таны оюун ухаан болон түүнд оруулсан зүйл юм.”  – Алберт Айнстайн

“Commit yourself to lifelong learning. The most valuable asset you will ever have is your mind and what you put into it.”  – Albert Einstein

БЛОГ

ЗАГВАРУУД