Хамгийн сайн ажилтнаа авч үлдэхийн тулд асуух 17 чухал асуулт

Аливаа байгууллагын хамгийн үнэт зүйл бол түүний боловсон хүчин байдаг. Ур чадвараас өгсүүлэн тухайн ажилтны байгууллагаа гэх сэтгэл зэрэг нь байгуулагын хувьд амархан орлуулашгүй зүйл. Тиймээс байгууллагын үнэт зүйл болсон чадварлаг ажилтнаа авч үлдэх нь менежментийн байнгын оролдлого байх хэрэгтэй ба үүнд санаа болог хэмээн дараах асуултуудыг утгачлан орчуулаа. Өөрсдийн Read more…