Strategic Planning

Стратегиа боловсруулах (3-р/сүүлийн хэсэг)

Үе шат 3: Стратеги сонголтуудыг дүгнэн, сонгох Эцсийн үе шат нь стратеги сонголтуудыг нарийвчлан дүгнэн, алийг нь хэрэгжүүлэхийг сонгох байгаа. Сонголтуудыг дүгнэ Энэ үе шатанд ирэхийн алдад та хэд хэдэн …

Стратегиа боловсруулах (2-р хэсэг)

Үе шат 2: Стратеги сонголтуудаа тодорхойлох 1-р үе шатанд танай баг буюу байгууллага дотоод, гадаад орчныхоо хүчин зүйлүүдэд хэрхэн зохицож буй ойлголтыг авсан. Одоо, өөрсдийн давуу талыг үүсгэхийн тулд  өөрөөр …

Стратегиа боловсруулах (1-р хэсэг)

http://www.mindtools.com/pages/article/developing-strategy.htm Сайн байна уу, Энэ удаад MindTools вебсайтаас стратеги боловсруулах үе шатуудын ойлголтыг өгөхүйц мэдээллийг орчуулан оруулж байна. Нилээн урт мэдээлэл /артикль/ тул хэсэгчлэн оруулъя. Стратегиа боловсруулах Амжилтанд хүрэх замаа …

Стратегиа хялбарчил

https://hbr.org/2012/08/simplify-your-strategy/ Өдрийн мэнд, Компанийн стратегийн талаар Харвард Бизнес Ревиув-с хэдэн жилийн өмнө нийтлэгдсэн нэгэн бичлэгийг та бүхэнтэйгээ хуваалцмаар санагдлаа. Ингээд үндсэн гол агуулгыг доор бичье: “Яагаад маш сайн хийгдсэн стратеги …