Business Idea

Энтрепренерүүдийн (огт) бууж өгч болохгүй дөрвөн үе шат

Монголын зах зээлд энтрепренер (entrepreneur), старт-ап (start-up) гэдэг ойлголтууд хэдий шинэлэг хэвэндээ байгаа ч, эдгээр ухагдахуунуудыг зах зээл эрчтэй хүлээн аван, тэр дундаа залуу үеийнхэн маань нилээн дэвшингүй байгаа ажиглагддаг. …