Marketing

Сувгийн стратеги

Тодорхойлолт Ямарваа нэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг эцсийн хэрэглэгчдэд хэрхэн хамгийн үр дүнтэйгээр хүргэх шийдвэрүүдийг тодорхойлдог менежментийн төлөвлөлтийг сувгийн стратеги гэнэ. Ач холбогдол Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага, сувгийн боломж нөөцийг тэнцвэржүүлэн системтэйгээр төлөвлөн, …

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үнэлэх аргууд

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг үнэлдэг хэд хэдэн аргууд байдгаас хамгийн нийтлэг хэрэглэгддэг гурван аргыг доор танилцуулъя. Үүнд:   Өртөг зардлыг нэмсэн үнэлгээ буюу Cost-Plus Pricing Ямар нэгэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүргэхэд гарч буй …

Сошиал маркетинг

https://www.entrepreneur.com/article/228324 Энэ өдрийн мэнд, Маркетинг төлөвлөлтийг хийхэд зайлшгүй бодолцож үзэх шаардлагатай хэрэгсэл бол үнэнхээр нийгмийн сүлжээ болоод байгааг бид бүхэн анзаарч байгаа. Хэдийгээр хүн бүхэн гаршиж амжаагүй байгаа ч, цааш …